„РЪКОВОДИТЕЛ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ и „Охранител“- текущи курсове

ohrana

Център за професионално обучение към „БМВ“ организира  курс за „Ръководител на охранителна дейност“ и „Охранител“ по програма “Mинимум”  на МВР.

Курсът ще се проведе в град София, в сградата на ЦПО към „БМВ“ ЕООД на  бул. „Кн.Мария Луиза“ 101.

Необходими документи:

  • копие на лична карта
  • копие от диплома за завършено образователно равнище
  • медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за обучаемото лице
  • 1 бр. снимка паспортен формат

 Обучението включва подготовка по модулите: Правна подготовка, Права и задължения на охранителите, Отношение с гражданите, Лична защита и Долекарска помощ.

Цена на курса: 60.00лв.

Предварително записване и заплащане  на курса в ЦПО към „БМВ“  на  бул. „Кн.Мария Луиза“ 101 или чрез банков превод в:

ЦКБ

IBAN  BG70CECB97901055653900

BIC CECBBGSF

За контакти и допълнителна информация: тел. 028130740,          0889 205020

cpobmv@gmail.com

www.cpo.bmv-eood.bg