„БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ с огнестрелно оръжие”- текущи курсове

Hand-Holding-Gun-459074939

Център за професионално обучение към „БМВ“ организира  курс  за „Безопасно боравене с огнестрелно оръжие”.

Необходими документи:

  • свидетелство за съдимост
  • медицинско свидетелство от психодиспансер, че лицето не страда от психически разстройства
  • лична карта – копие
  • снимка – 1 брой
  • документ за платена такса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Цена на курса: 220.00 лв.

 

Начало на курса: 21.10.2017г в 09:30ч.

Курсът ще се проведе в град София, в сградата на ЦПО към „БМВ“ ЕООД на бул. „Кн.Мария Луиза“ 101.

Предварително записване и заплащане  на курса в ЦПО към „БМВ“  на  бул. „Кн. Мария Луиза“ 101 или чрез банков превод в:

ЦКБ

IBAN  BG70CECB97901055653900

BIC CECBBGSF

За контакти и допълнителна информация: тел. 028130740,          0889 205020

cpobmv@gmail.com

www.cpo.bmv-eood.bg