Без категория

Промени в закона за лова: Груповият лов на глиган да бъде 1 октомври до 31 декември

 

Заместник-министър Георги Костов: Следващият ловен сезон ще започне с едни по – добри и модерни правила

 

Следващият ловен сезон ще започне с едни по – добри и модерни правила.  Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, който откри кръгла маса посветена на промените в Закона за лова и опазване на дивеча, организирана от МЗХ и ИАГ. „Промените бяха подготвени след множество срещи и консултации с ловните организации и се очаква да бъдат гледани в тази сесия на Народното събрание”,заяви заместник- министърът. Като типичен пример за недобри практики в настоящия Закон е ловът на дива свиня с капани, който с промените ще бъде разрешен само в заградените територии – ловни дворове, майчини дворове и бази за интензивно развъждане.

 

„В промените на Закона за лова и опазване на дивеча е предвидено въвеждането на забрана за използването на всякакви капани за лов на дива свиня извън заградените площи, както и промяна в срока за груповия й лов, който се предлага да бъде от 1 октомври до 31 декември”, обяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Тони Кръстев. Той допълни, че се предвижда решенията за промяна на границите на ловните участъци да се взимат от ловните сдружения и Съветите на регионалните дирекции по горите. По думите на Кръстев когато промяната се отнася до две дружини или сдружения ще се иска мнение и от тях. Друго предложение е заграждането на нови ловни площи да става задължително след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и чрез задължително писмено съгласие на собствениците, чиято територия попада в оградените площи.
Инж. Кръстев допълни, че се предлага да отпадне и задължителната минимална изискуема площ за един ловец от 70 ха за един ловец. Той уточни, че се въвежда и изискване за наемане на ловни надзиратели, които да следят за реда в съответната ловна площ. Според изпълнителният директор на ИАГ с предложените промени разрешенията за отстрел на мечки, които не са ловен вид, ще се издават от МОСВ, какъвто беше стария ред.